Veel gestelde vragen

Heeft u vragen over PV-systemen? Stel deze gerust aan een van onze specialisten. We staan u graag met raad en daad terzijde, geheel vrijblijvend uiteraard.

Wat is een zonnepaneel?

De werking van een zonnepaneel berust op de zonnecellen, in deze actie gemaakt van silicium, die zonlicht omzetten in stroom. Verder bevat een zonnepaneel een soort 'huls' van folie, metaal en glas.

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel vangen zonlicht op en zetten dat om in gelijkstroom. De omvormer (of inverter) zet die gelijkstroom om naar wisselstroom zodat huishoudens het kunnen gebruiken.

Waar worden zonnepanelen van gemaakt?

SolarComfort levert MultiKristallijn zonnepanelen die gemaakt worden van multikristallijn silicium. Het silicium wordt hiervoor in de vorm van een staaf gegoten, waarna er hele dunne plakjes van worden gezaagd.

Wat is het verschil tussen polykristallijne en monokristallijne zonnepanelen?

Het verschil tussen de twee type panelen zit voornamelijk in het productieproces van de zonnecel, en daardoor ook in het uiterlijk. Bij de productie van polykristallijne panelen wordt de grondstof silicium in vloeibare vorm in een staafvorm gegoten om te stollen, waarna er flinterdunne plakjes van worden gesneden. Hierdoor liggen de kristallen van dit silicium door elkaar. Bij monokristallijne cellen wordt het silicium gepolariseerd zodat de kristallen allen in dezelfde richting liggen. Hierdoor heeft een monokristallijne cel een iets hogere opbrengst bij direct zonlicht, terwijl een polykristallijne cel beter presteert in landen waar de zon niet altijd vol schijnt. Iets wat in Nederland dus het geval is.

Zijn zonnepanelen onderhoudsvriendelijk?

Zonnepanelen zijn zelfreinigend, en dus zeer onderhoudsvriendelijk. Doordat ze altijd schuin geplaatst worden regent het vuil er vanaf. 1 á 2 maal per jaar afnemen met lauw water en droge doek is meer dan voldoende als onderhoud.

Wat is een omvormer?

Een omvormer is een apparaat dat de gelijkstroom die wordt opgewekt door de panelen, verandert in wisselstroom. Dit is nodig om de opgewekte elektriciteit te kunnen gebruiken in huis en om het terug te leveren aan het net.

Kan ik een grotere omvormer gebruiken om eventuele uitbreiding in toekomst mogelijk te maken?

Het gebruik van een grotere omvormer dan nodig bij de betreffende hoeveelheid zonnepanelen wordt niet aangeraden. De omvormer doet het beste zijn werk als deze past bij de hoeveelheid opgewekte energie. Bij een echt groot verschil kan het zelfs zo zijn dat de omvormer helemaal niet meer werkt doordat er te weinig voltage opgewekt wordt.

Wat is een Wattpiek?

Het vermogen van een paneel wordt uitgedrukt in Wattpiek. Een wattpiek is het gestandaardiseerde vermogen van een paneel bij laboratoriumomstandigheden. In de praktijk is de opbrengst van een paneel afhankelijk van het weer, het licht, de oriëntatie en de hellingshoek van de panelen.

Wat is een kilowattuur?

De hoeveelheid stroom die is opgewekt in een bepaalde periode drukt men uit in kWh. Een rekenvoorbeeld van de opbrengst: Stel, we hebben zonnepanelen van tesamen 1.000 Wp, oftewel 1 kWp. Als ze een uur lang op maximaal vermogen stroom opwekken, dan is de geproduceerde hoeveelheid stroom 1kWh. Zouden ze een jaar lang, 8 uur per dag op maximaal vermogen opwekken dan is de opbrengst: 1x8x365 = 2920 kWh.

Wat is het gemiddelde verbruik?

In Nederland is het gemiddelde verbruik van een huishouden met 2 personen 3.360 kWh per jaar. De kans dat je precies gemiddeld bent is echter klein. Persoonlijke omstandigheden hebben veel invloed op je energierekening. Zoals het soort huis waarin je woont, het bouwjaar, het aantal personen in jouw huishouden en de manier waarop je met energie omgaat.

Wanneer produceert een zonnepaneel stroom? Is de productie iedere dag hetzelfde?

Zodra er licht valt op uw panelen, wordt er stroom opgewekt. Dus ook 's winters. De productie is niet iedere dag hetzelfde omdat de hoeveelheid licht verschilt. Van te voren is dus nooit precies te zeggen hoeveel stroom u op een dag exact gaat opwekken. Omdat de totale hoeveelheid instraling per jaar redelijk constant is, kunnen we de jaaropbrengst vrij goed voorspellen als we de locatie en het dak kennen. Onze adviseur zal dit doen door middel van een simulatieprogramma.

Leveren zonnepanelen ook stroom als het bewolkt is?

Ja, de zonnepanelen werken op daglicht en dus ook op bewolkte dagen. Gelukkig maar, met ons Nederlandse weerbeeld, dat zich doorgaans niet kenmerkt voor lange periodes onbewolkt, zonnig weer. De panelen werken met bewolkt weer dus wel, maar het rendement loopt iets terug. Op een zeer zwaar bewolkte dag kan de opbrengst teruglopen tot tien procent van het vermogen. De opbrengst wordt altijd op jaarbasis berekend en is afhankelijk van veel factoren. Onder andere locatie, hellingshoek, oriëntatie, configuratie en kwaliteit zijn bepalende factoren. Grofweg kunnen we zeggen dat één paneel van 250Wp met een oppervlakte van 1,65 m² op jaarbasis een opbrengst heeft tussen de 200 en 275 kWh."

Hoe komt die stroom bij mijn elektriciteitsmeter?

De installateur sluit de zonnepanelen aan op de omvormer, en deze wordt weer aangesloten op uw meterkast. Daarmee komt de elektriciteit beschikbaar om ofwel direct in uw huis te verbruiken, ofwel aan het net terug te leveren.

Wat betaal ik voor zonnestroom?

Als u elektriciteit aan het net levert, mag u die aftrekken van uw jaarverbruik. Alle elektriciteit die u produceert, is dus 'gratis' stroom (nadat u de zonnepanelen heeft gekocht natuurlijk). Daarmee bespaart u 22,5 cent per kWh, want dat kost elektriciteit gemiddeld. En verwacht wordt dat die prijzen gaan stijgen, en uw besparing dan ook.

Waar komt in Nederland nu de energie vandaan?

93% van ons jaarlijks energiegebruik komt nog steeds uit olie, gas en steenkool (zogeheten fossiele brandstoffen ). De CO2-uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van deze stoffen draagt fors bij aan klimaatverandering. Ook raken de bronnen ervan - met name van olie en gas - uitgeput. Duurzame energiebronnen zoals zonlicht, wind- en waterkracht, biomassa en aardwarmte zijn beter voor het klimaat, omdat hierbij nauwelijks CO2 vrijkomt. Ook raken deze energiebronnen nooit uitgeput. De Nederlandse overheid heeft in het kader van Europese regels een doelstelling om een aandeel van 16% duurzame energie te bereiken in 2020. Momenteel is dat aandeel echter maar iets meer dan 4%.

Is de productie van de zonnepanelen ook niet milieuvervuilend en CO2-uitstotend?

De productie van zonnepanelen kost inderdaad energie en grondstoffen en veroorzaakt ook wat vervuiling. Wij hebben leveranciers geselecteerd die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria en een goed beleid hebben op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

Is windenergie niet veel rendabeler dan zonne-energie?

Dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Beide vormen van energie zijn duurzaam en efficiënt. Het voornaamste verschil tussen beide vormen van energie is dat huishoudens niet zelf op hun eigen woning windenergie kunnen opwekken en gebruiken. Consumenten kunnen alleen investeren in windenergie door lid te worden van een coöperatie. Doordat huishoudens de stroom van zonne-energie van hun eigen verbruik kunnen aftrekken (salderen), heeft zonne-energie op dit moment een hoger financieel rendement dan windenergie. Uiteindelijk zullen we echter zowel wind- als zonne-energie nodig hebben om Nederland van duurzame energie te voorzien, zodat we ook groene elektriciteit hebben als de zon niet schijnt.

Hoeveel ruimte is er voor zonne-energie in Nederland?

Momenteel staat de zonne-energie markt in Nederland nog in de kinderschoenen. Zonne-energie heeft minder dan 0,5% aandeel in het totale elektriciteitsverbruik. De potentie is echter groot; miljoenen huizen kunnen nog met zonnepanelen zelf stroom gaan produceren. Door de dalende kosten wordt het voor steeds meer mensen interessant om mee te doen.

Mag ik zonnepanelen op mijn dak plaatsen?

In de meeste gevallen mogen zonnepanelen zonder vergunningen geplaatst worden op daken van huizen. Wanneer er sprake is van een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht kan er wel een vergunning geëist worden voor plaatsing van panelen. Om dit te controleren kan contact opgenomen worden met de betreffende gemeente. Bij twijfels kunt u dit controleren bij het Omgevingsloket.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Bijna elk dak is geschikt voor zonnepanelen wanneer het georiënteerd is op het zuiden, tussen oost en west. Daarnaast is voor bijna elke dakbedekking een bevestigingsmateriaal beschikbaar.

Wat gebeurt met mijn zonne-energie installatie bij een stroomstoring of –uitval?

Wanneer er een stroomstoring optreedt zal de omvormer zichzelf uitschakelen. Hierna zal deze geregeld weer proberen zich in te schakelen, echter blijft deze uit tot de stroomstoring verholpen is.

Wat gebeurt er met geproduceerde stroom die niet gelijk gebruikt wordt?

Als de zonnepanelen meer stroom opwekken dan op dat moment in huis gebruikt wordt zal de resterende energie worden teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. De hoeveelheid die wordt teruggeleverd moet worden geregistreerd door de meter in de meterkast. Deze hoeveelheid wordt op bepaalde momenten dan 1 op 1 verrekend met afgenomen stroom van het net. Dit wordt 'salderen' genoemd. In het geval van wat oudere meters kan het ook zo zijn dat de meter terugdraait.

Wat houdt 'Salderen' precies in?

'Salderen' betekent eigenlijk 'verrekenen'. De door de zonnepanelen opgewekte energie die niet gelijk is verbruikt in huis wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Daarnaast wordt er ook energie verbruikt op momenten dat de zon niet schijnt en er dus energie moet worden afgenomen van het openbare elektriciteitsnet. Aan het einde van een bepaalde periode wordt de hoeveelheid teruggeleverde energie 1 op 1 verrekend met de afgenomen energie van de energiemaatschappij. Hierbij is de energiemaatschappij verplicht dit 1 op 1 te verrekenen tot 5000 kWh per jaar, terwijl er ook maatschappijen zijn die zelfs hogere, of geen limieten hanteren.

Hoe verreken ik m'n verbruik & opbrengst met het energiebedrijf

Zonnepanelen werken 's nachts niet, terwijl u wél energie verbruikt voor bijvoorbeeld de koelkast. Als uw set zonnepanelen voldoende vermogen heeft, zal deze overdag meer energie opleveren dan dat u op dat moment verbruikt. Uw koelkast werkt dan in de nacht op het overschot aan energie wat u overdag terug hebt geleverd aan het elektriciteitsnet. Overdag gaat de meter dus achteruit, 's nachts vooruit. Het verschil wordt automatisch verrekent met het energiebedrijf.

Waarom heb ik een bruto productie meter nodig?

Een bruto productie meter meet de totale hoeveelheid opgewekte energie. Deze meter is nodig wanneer u exact wilt weten hoeveel energie u zelf opwekt. Precies weten hoeveel u opwekt kan van pas komen als de overheid subsidie toekent over de opgewekte duurzame energie. Momenteel komen alleen bedrijven met een grootverbruik aansluiting in aanmerking voor de SDE-regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vrijblijvend advies

Overweegt u een investering in een PV-systeem? Dan is het goed om weloverwogen te werk te gaan. We staan u graag terzijde met deskundig en gericht advies. En in onze demoruimte laten we u graag de technische mogelijkheden zien.

Ik wil graag advies