Veel gestelde vragen

Heeft u vragen over PV-installaties? Stel deze gerust aan onze specialisten. We staan u graag met raad en daad terzijde, geheel vrijblijvend uiteraard.

Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel wekt stroom op uit zonlicht. Dit gebeurt in zonnecellen in het paneel.

 

Een zonnecel wordt ook wel een photo-voltaïsche cel genoemd. Photo betekent licht en voltaïsch komt van de Italiaanse natuurkundige Volta, naar wie de eenheid Volt is genoemd en staat voor elektrische spanning of stroom.

Hoe werkt een zonnepaneel?

Een zonnepaneel bevat meerdere zonnecellen die zonlicht (fotonen) rechtstreeks omzetten naar gelijkstroom. Simpel gezegd is een zonnecel een halfgeleider waarin elektronen van hun plek gestoten worden en daardoor gaan lopen: een elektrische stroom ontstaat.

 

Wist u dat bijna alle energie op onze planeet van de zon afkomstig is? Zon zorgt ervoor dat biomassa kan groeien, dat de wind waait en het is miljoenen jaren geleden ook de bron van olie en gas geweest.

Zijn zonnepanelen onderhoudsvriendelijk?

De glaslaag op zonnepanelen is voorzien van een anti-reflecterende coating (gebaseerd op de anti-reflectielaag die op brillenglazen gebruikt wordt). Deze laag werkt ook water- en vuilafstotend waardoor de panelen zelfreinigend zijn. Doordat zonnepanelen altijd schuin geplaatst worden regent het vuil er zo vanaf.

 

Eén a twee maal per jaar panelen met lauw water en een droge doek afnemen is meer dan voldoende.

Wat is een omvormer?

Een omvormer of inverter is het hart van een PV-installatie. Een omvormer zet gelijkstroom van de zonnepanelen om naar wisselstroom.

 

De efficiencie of rendement van een omvormer is hierbij ontzettend bepalend voor het rendement van uw PV-installatie. Er dient zo weinig mogelijk energie verloren te gaan bij de omzetting.

Kan ik alvast een zwaardere omvormer gebruiken voor een uitbreiding in de toekomst?

Wij raden niet aan om een zwaardere omvormer te gebruiken dan nodig is voor uw PV-installatie. Een omvormer levert het hoogste rendement wanneer deze precies aansluit bij de spanning die uw panelen opwekken.

 

Wanneer u een te zware omvormer gebruikt voor uw PV-installatie, dan kan het zijn dat de spanning die uw panelen leveren zo laag is dat uw omvormer helemaal niet functioneert.

Wat is een Wattpiek (Wp)?

Wattpiek (Wp) is een gestandaardiseerde meeteenheid waarmee de capaciteit van zonnepanelen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten gemeten wordt. Met deze standaard is het mogelijk zonnepanelen met elkaar te vergelijken.

 

Eén wattpiek is de productie van een elektrisch vermogen van 1 Watt (W) onder standaardomstandigheden (STC, Standard Test Conditions). Afgesproken standaard condities zijn onder andere:

  • Een lichtinstraling van 1000 Watt per vierkante meter. Dit is de hoeveelheid zonne-energie die de aardoppervlakte bereikt.
  • De lichtinstraling moet loodrecht op het paneel of zonnecel staan.
  • De omgevingstemperatuur moet 25 graden Celsius zijn.

In de praktijk valt de opbrengst van een paneel lager uit, omdat de Nederlandse weersomstandigheden vaak minder ideaal zijn.

Wat is een kiloWattuur (kWh)?

De opbrengst van uw installatie wordt vaak in kiloWattuur oftewel kWh uitgedrukt. Dit is de hoeveelheid stroom in kilowatt (=1.000 Watt) die in een uur wordt opgewekt.

 

Een rekenvoorbeeld: we hebben een zonnepaneel met een vermogen van 1 kW. Deze wekt een uur lang maximaal stroom op, dan is de geproduceerde hoeveelheid stroom 1 kWh.

Zou dit paneel een een jaar lang, 8 uur per dag maximaal opwekken, dan is de opbrengst:1 kW x 8 uur x 365 dagen = 2920 kWh.

Wat is het gemiddelde verbruik?

In Nederland is het gemiddelde energieverbruik van een 2 persoonshuishouden circa 2.860 kWh per jaar. De kans dat u precies op het gemiddelde verbruik zit is heel klein. Voor bedrijven verschilt het verbruik enorm.

 

Persoonlijke omstandigheden zoals het huis waarin u woont, het bouwjaar, het aantal personen in uw huishouden en natuurlijk de manier waarop u met energie omgaat hebben veel invloed op de hoogte van uw energierekening.

 

Zo is het vervangen van uw lampen door LED-verlichting een goede eerste stap om te besparen op uw verbruik. Een klein voorbeeld: een gloeilamp van 40 Watt die 4 uur per dag aanstaat, verbruikt per jaar 57,6 kWh. Een LED-lamp van 6 Watt, vergelijkbaar met een gloeilamp van 40 Watt, verbruikt op jaarbasis slechts 8,5 kWh bij 4 branduren per dag.

Wanneer produceert een zonnepaneel stroom? Is de productie iedere dag hetzelfde?

Uw zonnepanelen wekken stroom op zodra er licht op valt, dus ook in de winter.

 

Omdat de hoeveelheid licht dat op uw panelen valt per dag verschilt is uw stroomproductie geen dag hetzelfde. We kunnen daarom nooit precies voorspellen hoeveel stroom u op een dag exact gaat opwekken.

 

Uw jaaropbrengst kunnen we daarentegen wel goed voorspellen. De totale instraling is per jaar redelijk constant. Onze adviseur kan met deze data en met behulp van een simulatieprogramma een goede inschatting maken voor uw locatie. Wij dienen hiervoor wel uw locatie en uw dak te kennen, want elke locatie en elk dak is uniek.

Leveren zonnepanelen ook stroom als het bewolkt is?

Ja, zonnepanelen wekken ook stroom op wanneer het bewolkt is. Gelukkig maar, met ons Nederlandse weerbeeld, dat zich doorgaans niet kenmerkt door lange periodes met onbewolkt, zonnig weer.

 

Zonnepanelen werken met bewolkt weer dus wel, maar u zult de opgewekte stroom iets terug zien lopen. Op een zwaar bewolkte dag kan de opbrengst zelfs teruglopen tot wel 10% van het vermogen.

 

De opbrengst wordt altijd op jaarbasis berekend en is afhankelijk van veel factoren. Het weer is natuurlijk een bepalende factor, maar ook uw locatie, hellingshoek, oriëntatie, configuratie en de kwaliteit van uw installatie vallen hieronder. Grofweg kunnen we stellen dat één paneel van 335 Wp met een oppervlakte van 1,65 m² op jaarbasis een opbrengst heeft tussen de 375 en 350 kWh.

Hoe komt de opgewekte stroom bij mijn elektriciteitsmeter?

De installateur sluit uw zonnepanelen aan op de omvormer en de omvormer wordt aangesloten op uw meterkast. Daarmee komt de elektriciteit direct beschikbaar om in uw pand te verbruiken of aan het elektriciteitsnet terug te leveren.

Wat kan ik met zonne-energie besparen?

Uw mogelijke besparing is geheel afhankelijk van uw situatie. Vragen die meespelen zijn: hoe groot is uw dak, wat is de oriëntatie, wat is uw jaarlijkse verbruik en hoeveel energie wilt u opwekken?

 

De terugverdientijd van een installatie is geheel afhankelijk van uw situatie. Maar wanneer u uw complete verbruik met uw installatie opwekt, bespaart u na de terugverdientijd de prijs per kWh. Wanneer energieprijzen stijgen, zal uw rendement mee stijgen.

Waar komt Nederlandse energie vandaan?

In 2018 is 92,6% van het Nederlandse energieverbruik uit fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool opgewekt. 7,4 % van het energieverbruik is uit duurzame bron opgewekt.

 

De meest bekende vormen van duurzame energie zijn biomassa, zonne-energie, windenergie en waterkracht. Hieronder het aandeel per bron in 2018:

  • Waterkracht: 0,5%
  • Windenergie: 55%
  • Biomassa: 26,7%
  • Zonne-energie: 17,8%

In 2019 werd voor het eerst meer stroom opgewekt uit duurzame bron dan uit kolen(centrales).

 

De Nederlandse overheid heeft zich tot doel gesteld om in 2020 aandeel van 16% duurzaam opgewekte energie te bereiken. Dit aandeel moet in 2030 tot 70% gegroeid zijn.

 

Nieuw aangelegde PV-installaties in combinatie met een zonnig jaar zorgden in 2019 voor een groei van zonne-energie van ruim 46%! Hierbij waren zonnepanelen verantwoordelijk voor ruim 4% van alle elektriciteit in Nederland. Dat is genoeg om ruim 2 miljoen huishoudens van energie te voorzien.

Zorgt de productie van zonnepanelen ook niet voor milieuvervuiling en CO2-uitstoot?

De productie van zonnepanelen zorgt inderdaad voor CO2 uitstoot en het kost grondstoffen. De uitstoot tijdens productie wordt tijdens de levensduur van het paneel echter ruimschoots gecompenseerd. Dit gebeurt al in de eerste 2 tot 3 jaar. Uitgaande van een levensduur van minimaal 25 jaar ligt de CO2 reductie 7.8 tot 10 maal zo hoog als de uitstoot tijdens productie/transport.

 

Zonnepanelen worden tegenwoordig milieuvriendelijker geproduceerd dan in de beginjaren. Innovatie, schaalvergroting en nieuwe productieprocessen zorgen ervoor dat de uitstoot per paneel vermindert én de opbrengst per paneel toeneemt.

 

Bij de selectie van onze leveranciers houden wij hier rekening mee door producenten te selecteren die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, een gedegen beleid voeren op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

Is windenergie niet veel rendabeler dan zonne-energie?

Dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Beide vormen van energie zijn duurzaam, efficiënt en worden gestimuleerd met subsidies.

 

Gemiddeld hebben bedrijven aan 200 tot 5.000 zonnepanelen voldoende om in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Een windmolen levert net zoveel energie als 30.000 zonnepanelen. Investeren in een windmolen met een dergelijk overschot aan energie heeft daarom niet veel zin.

 

Uiteindelijk zullen we een mix van zowel wind- als zonne-energie nodig hebben om heel Nederland van duurzame energie te voorzien. Dit om ook een stabiele energieproductie te kunnen garanderen wanneer de zon niet schijnt.

Hoeveel ruimte is er in Nederland voor zonne-energie?

Als we heel Nederland (41.543 km2) zouden inrichten voor de productie van zonnestroom, zou dat ruim 30 keer het Nederlandse stroomverbruik kunnen opleveren, maar dat is natuurlijk niet realistisch.

 

In 2018 werd ongeveer 4% van het Nederlandse verbruik met zonne-energie opgewekt, maar op meer dan 90% van de bedrijfsdaken groter dan 1.000 m2 liggen géén zonnepanelen (bron: Over Morgen).

 

In totaal gaat het om 37.000 bedrijven met gezamenlijk 140.000 hectare aan dakoppervlak. Er is dus nog genoeg potentie voor het aandeel zonne-energie om te groeien.

Mag ik zonnepanelen op mijn dak plaatsen?

In de meeste gevallen mag je zonder vergunningen zonnepanelen op bedrijfsdaken plaatsen.

 

Wanneer er sprake is van een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht kan er wel een vergunning nodig zijn. Om dit te controleren kan contact opgenomen worden met het Omgevingsloket van de betreffende gemeente.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Bijna elk bedrijfsdak is geschikt voor zonnepanelen. Op een plat dak kunnen de zonnepanelen georiënteerd worden voor een optimaal rendement. Ook hellende daken zijn vaak geschikt voor zonnepanelen.

Wel dient er rekening gehouden te worden met de maximale belastbaarheid van het dak en omgevingsfactoren zoals elementen op het dak of omgeving die schaduw kunnen werpen.

Daarnaast is voor bijna elke dakbedekking bevestigingsmateriaal beschikbaar.

Wat gebeurt met mijn PV-installatie bij een stroomstoring of uitval?

Bij stroomstoring of stroomuitval zal de omvormer zichzelf uitschakelen. Hierna zal deze geregeld weer proberen zich in te schakelen, echter blijft deze uit tot de stroomstoring verholpen is.

Wat gebeurt er met geproduceerde zonnestroom die niet gelijk gebruikt wordt?

Wanneer uw PV-installatie meer stroom opwekt dan u verbruikt, levert u het overschot terug aan het elektriciteitsnet. Uw elektriciteitsmeter registreert hoeveel stroom u terug levert.

 

Hoeveel u terug levert wordt verrekend met afgenomen stroom van het net. Dit wordt salderen genoemd. Een oudere meter kunt u zelfs terug zien draaien.

Wat houdt salderen in?

Salderen betekent verrekenen. De opgewekte energie die u niet gelijk verbruikt levert u terug aan het elektriciteitsnet. Wanneer u minder opwekt dan u verbruikt, neemt u energie af van het net.

 

Het verschil hiertussen wordt op uw energierekening verrekend. Hierop staat de aan u geleverde energie. Daarvan wordt de door u aan het net terug geleverde energie afgetrokken (in kWh).

Deze aftreksom heet salderen.

Hoe verreken ik m'n verbruik en opbrengst met het energiebedrijf?

Uw PV-installatie wekt ’s nachts geen energie op, terwijl bijvoorbeeld uw installaties wel energie verbruiken.

 

Bij voldoende vermogen zal uw PV-installatie overdag meer energie produceren dan u op dat moment verbruikt. In de nacht werken uw installaties op het overschot dat overdag is teruggeleverd. Overdag loopt uw meter achteruit, ’s nachts vooruit. Zo kunt u onder de streep positief uit komen.

Waarom heb ik een bruto-productiemeter nodig?

Een bruto-productiemeter is een extra elektriciteitsmeter die de totale hoeveelheid door uw PV-installatie opgewekte energie meet. Precies weten hoeveel u opwekt komt van pas bij het toekennen van subsidie over opgewekte duurzame energie.

 

Enkel bedrijven met een grootverbruik aansluiting kunnen in aanmerking komen voor de SDE-regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de SDE-regeling?
Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs verschaffen  u snel inzicht.

Vrijblijvend advies

Overweegt u een investering in een PV-systeem? Dan is het goed om weloverwogen te werk te gaan. We staan u graag terzijde met deskundig en gericht advies. En in onze demoruimte laten we u graag de technische mogelijkheden zien.

Ik wil graag advies