SolarComfort neemt deel aan het energieconvenant

|
Nieuws

SolarComfort heeft zich verbonden aan het Energieconvenant Rivierenland.

Samen met circa 20 andere ondernemers uit Geldermalsen en Neerijnen zetten wij ons nog steeds actief in voor het duurzamer maken van ons bedrijf. Doelstelling is om 2% CO2 per jaar minder uit te stoten. Wij doen dit door gezamenlijk op te trekken bij uitwerkingen van besparingsmogelijkheden en door te monitoren. Het energieconvenant is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie, opgesteld in samenwerking met de 10 gemeenten die samenwerken in Regio Rivierenland.

Monitoring met milieubarometer

SolarComfort is één van de bedrijven die heeft gekozen om gebruik te maken van de milieubarometer van Stichting Stimular als monitoringsinstrument. Hiermee is het direct ook mogelijk om besparingsmogelijkheden te genereren en om te benchmarken met andere bedrijven.

Terug naar overzicht