De zin of onzin van nano-coating en reinigen

|
Nieuws

“Zonnepanelen met een Nano-coating leveren gemiddeld 20% meer rendement.” Of “U moet uw zonnepanelen regelmatig professioneel laten reinigen voor een optimale werking.”

Dit wordt althans beweerd door enkele bedrijven in de markt. Heeft dit nu echt zin of is het onzin? SolarComfort zocht het voor u uit.

U kent ons als een bedrijf dat graag nakomt wat we beloven. We testen onze panelen zorgvuldig zodra ze binnenkomen, maar ook wanneer de panelen al een tijdje op het dak liggen testen wij ze nog geregeld. Recentelijk hebben we zonnepanelen laten schoonmaken door een professioneel bedrijf, waarna we hebben onderzocht of dit een meetbaar verschil in opbrengst gaf en of het dus zin heeft om jouw panelen schoon te (laten) maken.

Situatie en onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd met de gegevens van de zonnepanelen die gesitueerd zijn op de loods van de JCVANKESSEL Groep. Op het dak zijn 252 panelen geplaatst welke zijn verdeeld over vier omvormers (WR1, WR2, WR3, WR4).

Onderzoek reinigen - indeling dakvlak

Gedurende een aantal jaar hebben we panelen, behorende tot bepaalde omvormers, wel of juist niet schoon gemaakt, en op één deel is een Nano-coating aangebracht. Na elke toepassing is gemeten wat de resultaten zijn.

  • Fase 1: In de eerste periode was de situatie voor alle zonnepanelen gelijk. Het verschil in opbrengst was, zoals je kunt verwachten, zeer gering. Omvormer nummer 4 had in deze fase 0,15% minder energie omgezet.
  • Fase 2: Een Nano-coating aangebracht op de zonnepanelen behorende bij omvormer 4. De fabrikant belooft een verbetering van 20%. Kijken we naar de gemiddelde percentages en verschillen na de meetresultaten dan toont dit aan dat omvormer 4 het 0,11% minder goed doet dan de andere omvormers.
  • Fase 3: In deze fase (juni 2016) zijn de zonnepanelen aangesloten op omvormers 3 en 4 professioneel gereinigd. De meetresultaten laten een verbetering van 1,2% zien. Eerlijkheid biedt ons te zeggen dat we nu pas een maand kunnen meten, dus we kunnen op dit moment nog niet zeggen hoe lang de verbetering stand houdt. Uiteraard gaan we dit monitoren het komende jaar.

Onderzoek reinigen - grafiek

Conclusie

De Nano-coating heeft een verbetering van 0,04% gegeven. Dit is zo weinig dat er van een concrete verbeterde opbrengst geen sprake is. We kunnen concluderen dat een Nano-coating momenteel niet de kosten van het aanbrengen dekt.

Het reinigen gaf een verbetering van 1,2%. Gezien de kosten die bij het professioneel reinigen komen kijken, loont het niet om panelen die zo’n vier jaar op het dak liggen professioneel te laten reinigen.

We plaatsen wel een kanttekening: afhankelijk van de installatie van uw systeem, denk aan oriëntatie, hellingshoek, veel bomen rondom of een duivenmelker als buurman, kan het wel degelijk zinvol zijn om uw panelen regelmatig te (laten) reinigen. Bovenstaande resultaten gelden voor het door ons geteste systeem.

 

Onderhoud of reinigen

Zijn uw zonnepanelen aan een grondige reiniging toe? Neem contact op met SolarTek.

Naast het periodiek reinigen van vieze zonnepanelen is jaarlijks onderhoud ook aan te raden om uw rendement op niveau te houden.

 

Terug naar overzicht