Verduurzaming voor BrabantWater

|
Nieuws

SolarComfort realiseert PV-installaties voor  BrabantWater. In opdracht van Dutch Energy Roofs 2 BV op zes locaties zonnepanelen geplaatst. Hierbij leveren we in totaal 5.401 zonnepanelen, een grote stap voor verdere verduurzaming van BrabantWater. 

BrabantWater levert schoon en veilig drinkwater voor 2,5 miljoen inwoners. SolarComfort draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie.

De organisatie is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden en streeft daarom ook naar duurzame en milieuverantwoorde oplossingen met als ambitie: een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties.

SolarComfort faciliteert de engineering, levering, installatie en aansluiting van zonnepanelen voor dit grootschalige project. SolarTek zal na oplevering de real-time monitoring, het onderhoud en de optimalisatie voor zijn rekening nemen.

Terug naar overzicht